Monday, August 30, 2010

Aku Mahu Maju.
Salam hormat dan rahayu.


Pernah aku ke perkampungan orang asli jauh di pedalaman meninjau apa yang sedang berlaku di sana. Tidak banyak perubahan fizikal dan kemajuan di kampung tersebut walaupun negara kita kini sudah merdeka selama 53 tahun. Minda mereka perlu dimerdekakan untuk terus maju.
rumah orang asli


Kerajaan telah berusaha menaik taraf dan memberi perhatian serta mengambil tindakan sewajarnya atas pembangunan di beberapa kawasan pedalaman, antaranya pembinaan sekolah, penempatan semula, menyediakan kemudahan asas, dan meningkatkan pendidikan anak-anak mereka.Pengorbanan guru dalam mendidik anak-anak di kawasan pedalaman amatlah dihargai oleh kerajaan. Mereka sanggup berkorban demi membangunkan anak bangsa dan celik akal anak peribumi ini. Kesedaran ibu bapa terhadap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka juga merupakan salah satu faktor memotivasi anak mereka ke sekolah.

perjalanan ke perkampungan orang asli di pedalaman.


Masih terdapat anak-anak mereka yang tidak dapat mengurus diri dengan baik dan sempurna. Mereka ini perlu diberi perhatian serius agar mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan. Kehidupan mereka perlu dimerdekakan daripada kemunduran dan kemiskinan pelajaran. Pendidikan atau pelajaran dapat meningkatkan taraf hidup seseorang jika ilmu itu dimanfaatkan ke jalan kebaikan.

No comments:

Post a Comment